Termeni si Conditii de utilizare

  1. Precizari Initiale

Termenii si conditiile prezentate mai jos se refera la toate evenimetele BRAVORY ACADEMY, inscrierile efectuate pe website-ului de prezentare www.bravoryacademy.ro si participarea la cursurile acesteia.

In cazul in care aveti intrebari sau nelamuriri, va rugam sa folositi datele de contact de la urmatoarea adresa: https://www.bravoryacademy.ro/contact

1.1. Folosirea de catre dumneavoastra a aplicatiilor, produselor, website-ului de prezentare www.bravoryacademy.ro este impusa de termenii atasati a prezentului document, exceptand insa alti termeni consimtiti prin semnarea unor documente suplimentare fata de cele mentionate mai jos.

1.2. Ne rezervam dreptul de a modifica oricand si fara notificare prealabila orice rectificare sau schimbare ce apare in Conditiile de utilizare prin afisarea pe website-ul de prezentare. Continuarea folosirii serviciului si accesarea  website-ului de prezentare precum si modificarile/afisarile acestora in sectiunea, Termeni si Conditii, se considera a fi acceptate de catre utilizator, cu exceptia unor intelegeri aflate in opozitie incheiate in scris cu BRAVORY ACADEMY.

  1. Termeni Distinctivi, Generali si Definitii

BRAVORY ACADEMY: este denumirea comerciala a S.C. BRAVORY S.R.L., societate cu raspundere limitata inregistrata in Romania, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pantelimon, nr. 96, CAMERA 1, bloc 210, scara 1, etaj 4, ap. 29, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20060/05.12.2017, identificata prin cod unic de inregistrare 38564767.

Produse si Servicii:  Orice produs sau serviciu, ce urmeaza a fi furnizate de catre Prestator, Beneficiarului, denumite in acest document in mod colectiv „Produsele” si „Serviciile”.

Client sau Cumparator: Orice persoana fizica ce are varsta peste 16 ani sau persoana juridica care trimite o comanda de produse si/sau servicii prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de S.C. BRAVORY S.R.L., ce poate fi atat electronic cat si telefonic.

Cursant: Persoana fizica sau juridica, Beneficiar al programelor de formare profesionala, training, cursuri online, evenimente culturale si educationale, conferinte, workshopuri, ateliere si alte actiuni complementare.

Cursantul si prezenta obligatorie la Curs: Cursantul isi pierde dreptul de a mai participa la programul de formare profesionala in cazul in care depaseste  numarul maxim de absente (25% absente motivate si 10% absente nemotivate). Mentionam ca in acest caz sumele achitate nu vor fi returnate cursantului.

Cursantul si modul de desfasurare a Cursului: Cursantul este obligat sa respecte programul de formare profesionala, desfasurarea orelor de curs, efectuarea temelor de lucru atat in clasa cat si acasa, citirea suportului de curs recomandat, scrierea proiectelor si livrarea acestora in termenii limita de lucru. Mentionam ca in aceste cazuri trainerul/formatorul are dreptul sa puncteze, noteze, evalueze si aloce ore de curs suplimentare in functie de programul de formare profesionala. Precizam ca nerespectarea obligatiilor sau perturbarea orelor de curs poate duce la pierderea dreptului de a mai participa la programul de formare profesionala de catre cursant.

Furnizor Curs: Prestatorul de servicii, ce asigura organizarea si furnizarea de Cursuri Autorizate, Training-uri, cursuri online, evenimente culturale de initiere si educationale, conferinte, workshopuri si ateliere.

Website de prezentare: Domeniul www.bravoryacademy.ro si subdomeniile acestuia ce sunt detinute de BRAVORY S.R.L.

Utilizator: Orice persoana fizica ce are varsta peste 16 ani sau persoana juridica ce utilizeaza prezentul Website de prezentare si si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

Curs Autorizat: Program de formare profesionala autorizat de catre Comisia de Autorizare a Municipiului Bucuresti, conform O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor, finalizat prin obtinerea unui certificat de calificare/absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Durata Cursului: Este intervalul de timp in care deruleaza un Program de Formare Profesionala. Contractul intra in vigoare la data completarii formularului/cererii de inscriere si achitarea avansului sau plata integrala, producand efecte pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Programul de Curs: Plan de activitate sistematic in care sunt fixate etapele de desfasurare si ordinea acestora intr-un anumit interval sau perioada incluzand: numarul sedintelor de curs (saptamana, luna, anul), intervalul orar, zilele de desfasurare si locatia. Exista posibilitatea de a agrea si alege din mai multe tipuri de program de curs propuse, insa odata finalizata inscrierea pentru un anumit tip de program, acesta nu se mai poate schimba.

Locurile disponibile: Sunt locurile libere din grupa ce pot fi ocupate. In cazul in care numarul participantilor este mai mare, se pot forma grupe suplimentare.

Data pana la care se pot face inscrieri pentru Curs: Este data pana la care se fac inscrieri pentru urmatoarea grupa, numita ‚’’ Grupa in Formare’’. Mentionam ca aceasta data poate fi reprogramata ori de cate ori este nevoie, daca numarul minim de participanti din grupa nu a fost atins.

Data Estimata de Incepere a Cursului: Este data estimativa de incepere a Cursurilor Autorizate, Cursuri Online, Conferinte, Workshopuri si Atelierelor, pana in momentul in care este atins numarul minim de cursanti, hotarat de catre Furnizorul de Formare profesionala, pentru a putea fi posibila demararea cursului.

Data de Incepere a Cursului: Este data oficiala declarata de incepere a Cursurilor Autorizate, Cursuri Online, Conferinte, Workshopuri si Ateliere. Aceasta va fi transmisa Cursantilor sau posibililor Cursanti, prin e-mail, sms, WhataApp sau telefon, cu minimum 7 zile calendaristice inainte de inceperea cursului.

Numarul minim de Participanti la Curs: Este numarul minim de participanti, de care este nevoie, pentru inceperea Cursurilor Autorizate, Cursuri Online, Conferinte, Workshopuri si Atelierelor. Furnizorul de Formare profesionala hotaraste care este numarul minim de participanti in functie de curs, perioada si locatie.

Actele si documentele necesare pentru inscrierea la Curs: Sunt specificate pe pagina fiecarui Curs in derulare, in raport de fiecare standard ocupational, conditiile de acces se stabilesc in functie de nivelul studiilor absolvite si varsta.

Atentie! Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania pot avea dreptul la parcurgerea unui program de formare profesionala, doar daca fac dovada cunoasterii limbii romane vorbit, scris si citit la un standard care sa ii ofere posibilitatea intelegerii cat mai bine a continutului si terminologiei programului de formare profesional in raport cu legislatia de reglementare. Acestia trebuie sa exercite conditiile de acces la programul de formare profesionala, depunand urmatoarele acte: copiile traduse si legalizate a documentelor ce atesta pregatirea profesionala, atestatul sau echivalarea de recunoastere a studiilor eliberat de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educatiei Nationale, necesare inscrierii la programul de formare profesionala, sau diploma de studii eliberata de institutiile de invatamant acreditate din Romania.

Training: Program special bazat pe dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor individuale. Exemple de Training: cursuri fizice, cursuri online, ateliere, workshopuri, conferinte, diferite evenimente culturale si educationale, care pot fi practice si/sau teoretice in functie de programul de curs, cu teme de lucru acasa ce sporesc numarul de ore realizat.

Training Online: Pentru a se putea desfasura sunt necesare urmatoarele echipamente: PC sau tableta conectat la reteua de internet, cemera web, microfon si aplicatia Zoom.

Certificatul de Calificare: Se dobandeste prin finalizarea programelor de formare profesionala de calificare. Astfel, modelele certificatelor de calificare/absolvire, precum si al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevazute in anexele nr. 4, 5 si 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Certificatul de Absolvire: Se dobandeste prin finalizarea programelor de formare profesionale de Initiere, Perfectionare si Specializare sau alcatuite pe module. Astfel, modelele certificatelor de calificare/absolvire, precum si al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevazute in anexele nr. 4, 5 si 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Taxa eliberare Certificate Calificare sau Absolvire: Eliberarea Certificatelor de Calificare sau Absolvire este gratuita.

Taxa eliberare Duplicat Certificate Calificate si Absolvire: Pentru eliberarea unui duplicat al Certificatului de Calificare sau Absolvire, se incaseaza o taxa in valoare de 350 de lei.

Procedura de Arhivare: Certificatele mai vechi de 12 luni care nu sunt ridicate de catre Beneficiar, vor fi arhivate. Taxa de arhivare este de 100 de lei/an.

Taxa Participare la Examen: Programarea pentru examen se va face dupa achitarea taxei de participare la examen in cuantum de 100 lei.

Termenul de eliberare Certificate Calificare sau Absolvire: In baza unui Proces Verbal de predare-primire, tipizatele sunt eliberate de catre Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare, catre furnizorul de formare profesionala. Acesta poate elibera adeverinte de absolvire potrivit cursului autorizat absolvit, pana la eliberarea fizica a certificatelor tipizate. Conform OG 129/2000 REPUBLICATA si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor, termenul de eliberare a certificatului de calificare sau absolvire este de 14 zile de la momentul in care acesta intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Precizam ca furnizorul de formare profesionala nu poarta nicio raspundere in raport de termenul in care intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, necesar in vederea eliberarii certificatul de calificare sau absolvire. Conform O.U.G. nr.97/2005 Certificatul de calificare sau absolvire se elibereaza personal Beneficiarului pe baza unui act de identitate valabil, conform si autentic sau imputernicitului acestuia in baza unei procuri in original, prin ridicarea de la punctul de lucru al Furnizorului de formare profesionala, din localitatea in care programul de formare profesionala a decurs si a fost finalizat.

Tipul certificatelor de calificare si de absolvire si suplimentului descriptiv al acestora sunt prevazute in Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului Nr. 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare: https://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/03/OG-129-2000.pdf

Demersul si procedura de eliberare a Certificatului de Calificare sau Absolvire: Certificatul de Calificare sau Absolvire se elibereaza conform O.U.G. nr.97/2005, strict Beneficiarului pe baza Cartii de identitate valide, sau reprezentantului acestuia in baza unei procuri notariale. Acesta se ridica din orasul in care programul de formare profesionala a fost finalizat, de la punctul de lucru al Furnizorului de formare profesionala.

Diploma de participare: Documentul care confirma si atesta participarea si finalizarea la curs. Acesta nu are o recunoastere, identificare sau acreditare Oficiala din partea autoritatilor competente.

Cod COR: Cod conferit ocupatiilor din Romania, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania, pentru care este un standard ocupational sau de pregatire profesionala.

Cod NC: Cod nomenclator, conform CNC (Cadrul National al Calificarilor) atribuit calificarilor din Registrul National al Calificarilor profesionale.

Denumirea Oficiala a Cursului: Este numele calificarii sau ocupatiei fiind specificata in lista Clasificarii Ocupatiilor din Romania, si in Registrul national al calificarilor profesionale. In urma absolvirii programului de formare profesionala, aceasta denumire se va regasi pe certificatele de calificare sau abolvire obtinute.

Denumirea Comerciala a Cursului: Este numele sau expresia simplificata al denumirii oficiale a cursului. Acesta este folosit in scopuri comerciale pentru o identificare cat mai clara de catre cursant.

Registrul national al calificarilor profesionale din Romania: Este o baza de date recunoscute la nivel national, care pot fi obtinute atat prin sistemul formal de educatie si formare profesionala, cat si prin identificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale, care inglobeaza descrierea calificarilor profesionale din Romania. Registrul national al calificarilor profesionale din Romania, contine calificarile corespunzatoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 si 5, conform Cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013.

Standard Ocupational/Standard de pregatire profesionala: Este documentul care stabileste competentele profesionale si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor specifice necesare practicarii unei ocupatii, respectiv specifice unei calificari.

Standard Pregatire Profesionala sau Competentele profesionale: Reprezinta capacitatea de a indeplini activitatile solicitate la locul de munca, la nivelul calitativ, precizat in standardul ocupational de pregatire profesionala. Competentele profesionale obtinute in urma absolvirii unui Curs Autorizat, specificate si in documentul „Supliment Descriptiv al Certificatului”, sunt eliberate ca o anexa la Certificatele de Calificare sau Absolvire.

Orasul si Locatia de desfasurare a Cursului:  Acesta se va desfasura la sediile principale sau secundare ale BRAVORY ACADEMY. Conform paticularitatiilor si tipicului domeniului de activitate, pe perioada Cursului, se pot organiza si vizite la diferiti parteneri din Locatia sau Orasul in care se desfasoara programul de formare profesionala. Detaliile sunt mentionate in continutul programului de curs sau individual pe pagina fiecarui curs.

Termenul si Durata Contractului: Contractul intra in vigoare la data completarii formularului de inscriere si a achitarii avansului sau a taxei de inscriere.

  1. Dreptul de Proprietatea Intelectuala

3.1. Continutul, cum este definit in preambul, continand creatia artistica, reprezentari stilizate, logo, simboluri comerciale, descrierea textelor si a continutului multimedia, imaginilor statice, imaginilor dinamice, pozelor si fotografiilor cum sunt prezentate pe website, este proprietatea BRAVORY ACADEMY si ii sunt rezervate toate drepturile obtinute in acest sens.

3.2. Mentionam ca toate drepturile referitoare la Proprietatea Intelectuala sunt rezervate si nu se permite decompilarea, copierea si modificarea, astfel fiind interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul document.

  1. Modalitati si Termeni de Inscriere la curs

 4.1. Cursantul poate accesa cursul dorit, utilizand interfata website-ului de prezentare www.bravoryacadmy.ro in limita locurilor disponibile si a criteriilor de eligibilitate mentionate pentru fiecare program de curs in parte.

4.2. Cursantul poate sa solicite informatii complete despre curs, apasand butonul “Inscrie-te” si va fi directionat catre platforma de inscrieri ce contine Formularul de Inscriere Online pentru cursul de formare profesionala.

4.3. Cursantul trebuie sa accepte Conditiile de Participare pentru efectuarea unei inscrieri valabile si sa furnizeze anumite date personale pe care trebuie sa le completeze in campurile Formularului de Inscriere Online.

4.4. Cursantul are rezervat si garantat locul in cadrul unei grupe doar in momentul achitarii avansului sau a cursului integral si a depunerii actelor necesare pentru inscriere.

4.5. Pe pagina fiecarui curs sau training in parte sunt precizate actele necesare pentru inscriere. Acestea se pot depune la sediul BRAVORY ACADEMY in format fizic sau se pot atasa in format digital la adresa de e-mail contact@bravoryacademy.ro

4.6. Fara vreo notificare prealabila avand motive obiective, BRAVORY ACADEMY, are dreptul de a modifica datele de desfasurare a programelor de formare profesionala, locatia si numele trainerului.

  1. Obligatii specifice programului de formare profesionala:

Beneficiarul de formare profesionala, denumit in continuare si Cursant, are in plus urmatoarele obligatii ce conduc la buna desfasurare a activitatii pe parcursul derularii programului de formare profesionala:

5.1. Sa frecventeze programul de formare profesionala pe intreaga perioada a Contractului, dupa structura prezentata si agreata. In cazul in care, Beneficiarul nu continua/finalizeaza programul de formare profesionala din motive personale, imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite restituirea sau inapoierea sumelor platite Furnizorului de formare profesionala. In acest caz, Furnizorul de formare profesionala are dreptul sa solicite achitarea de catre Beneficiar a sumelor restante, daca acestea exista.

5.2. Sa anunte scris, personal sau prin alta persoana imputernicita, Furnizorul de formare profesionala/Formatorul/Trainer-ul in situatia in care, din motive obiective ori din cauza imbolnavirii, absenteaza de la programul de formare profesionala. Acesta nu are dreptul sa solicite continuarea programului de formare profesionala intr-o alta grupa sau perioada, decat cea stabilita initial, decat cu acordul strict al Furnizorului de formare profesionala.

5.3. Sa realizeze temele de lucru/lucrarile scrise ce fac parte integrata din structura programului de formare profesionala, fiind considerate ore de pregatire practica si/sau teoretica in favoarea Beneficiarului. In cazul in care temele de lucru/lucrarile scrise nu vor fi prezentate in formatul cerut de catre Furnizorul de formare profesionala/Formatorul/Trainer, Cursantul isi poate pierde dreptul de a mai participa la programul de formare profesionala. Cursantul are indatorirea de a le trimite pe e-mail sau in formatul solicitat de catre Furnizorul de formare profesionala/Formatorul/Trainer in intervalul de timp mentionat.

5.4. Sa utilizeze instrumentele si aparatura din dotare, conform normelor de protectie a muncii, comunicate si prezentate la inceperea cursului.

5.5. Sa nu paraseasca incinta Furnizorului, avand asupra lui instrumente sau materiale de curs puse la dispozitie în timpul sedintelor de curs, reprezentand bunurile/proprietatea societății BRAVORY S.R.L.

5.6. Sa nu aduca jigniri si/sau ofense ori sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de ceilalti participanti la programul de formare profesionala, Formator/Trainer sau reprezentant al societatii BRAVORY S.R.L. Nerespectarea obligatiei poate conduce la pierderea dreptului Beneficiarului de a participia la programul de formare profesionala.

5.7. Sa nu fumeze decat in locurile special amenajate pentru fumat, semnalizate ca atare. De asemenea, Beneficiarul nu are voie sa detina sau sa consume, in timpul orelor de curs, bauturi alcoolice sau alte substante interzise prin lege ce afecteaza sanatatea umana.

5.8. Sa aduca de indata la cunostinta Formatorului/Trainer-ului orice neregula constatata, abateri sau greutati intampinate in cadrul desfasurarii programului de formare profesionala.

5.9. Sa se prezinte la examen, la ora comunicata de Furnizor. In caz contrar, Beneficiarul avand obligatia sa anunte cu minimum 24 de ore în avans, Furnizorul.

5.10. Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 5.9. de mai sus, poate conduce la pierderea dreptului Beneficiarului de a sustine examenul de absolvire.

5.11. In cazul in care Beneficiarul solicita sustinerea examenului de absolvire a programului de formare profesionala cu o alta grupa, diferita de cea pentru care a fost inscris, respectiv la o alta data fata de cele comunicate anterior semnarii contractului, acesta va achita o taxa suplimentara în cuantum de 500 de lei, ce cuprinde toate taxele si costurile suplimentare aferente executarii formalitatilor. 

5.12. Sa isi incheie obligatiile contractuale, privind plata serviciilor de formare profesionala. In cazul in care Beneficiarul nu isi duce la bun sfarsit obligatiile de plata in conditiile si la termenele stabilite, Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul de a intrerupe imediat participarea Beneficiarului la programul de formare profesionala, pana la achitarea integrala a sumelor restante si intarzaiate la plata.

6. Durata Contractului
6.1.  Precizam ca Contractul intra in legalitate la data completarii formularului de inscriere si a achitarii avansului sau a platii integrale.

7. Cerinte de participare si Dreptul de retragere

7.1. Cursantul are dreptul sa solicite returnarea sumei achitate, partial sau integral, respectand procedura de restituire (se face doar prin folosirea formularului de retragere pus la dispozitie de catre Furnizorul Cursului de formare profesionala), daca din cauze obiective, Cursul de formare profesionala NU se poate desfasura si inceperea acestuia intarzie cu mai mult de 3 luni fata de Data estimata. Furnizorul Cursului de formare profesionala va restitui suma partiala sau integrala, pe care a primit-o ca plata din partea Cursantului in termen de 30 de zile calendaristice de la data la care este anuntat de decizia de retragere. In cazul in care DATA EXACTA DE INCEPERE a Cursului de formare profesionala a fost stabilita si comunicata catre cursant, cursantul nu mai beneficiaza de dreptul de retragere, chiar daca au trecut mai mult de 3 luni, pentru perioada de incepere.

7.2. Persoanele fizice pot avea drept de retragere, pe care il pot exercita in termen de 7 zile calendaristice de la data inscrierii, doar in situatia in care Data de Incepere a cursului de formare profesionala, NU a fost anuntata. In cazul in care Data de Incepere a cursului de formare profesionala a fost stabilita de catre furnizorul de formare profesionala, anuntata, comunicata si transmisa catre cursant, suma de bani achitata partial sau integral nu va mai fi restituita acestuia.

7.3 Persoanele juridice nu beneficiaza de dreptul de retragere.

7.4. Suma achitata nu se restituie, indiferent de modalitatea de plata, partiala sau integrala, in cazul neprezentarii, intreruperii frecventarii sau suspendarii temporare a cursului de formare profesionala, din motive imputabile Cursantului.

7.5. Parteneriatul cu Banca Transilvania si Credit Europe Bank SA, in ceea ce priveste modul de plata prin StarBT si Card Avantaj, cu pana la 9 rate fixe lunare (plata in rate), fara dobanda si fara comision, nu permit restituirea sumei achitate partial sau integral, in cazul intreruperii cursului de formare profesionala, din motive imputabile Cursantului.

7.6. In urma efectuarii platii partiale sau integrale a Cursului de formare profesionala, Cursantul este inscris in grupa pentru care a completat formularul de inscriere. Avand in vedere acest aspect, Cursantul nu poate fi transferat la o alta grupa, cu un alt program fata de cel pentru care s-a inscris.

 7.7. Pentru a mentine bunul mers al activitatii sale, Furnizorul Cursului de formare profesionala isi rezerva pe deplin dreptul de a nu da curs solicitarilor sau inscrierilor abuzive, frauduloase sau violente, care ii pericliteaza activitatea.

8. Costul Cursului

8.1. Preturile afisate pe wesite-ul de prezentare sunt in RON.

8.2. Preturile sunt cu TVA (valoarea TVA este 0).

8.3. Atat pretul Cursului de formare profesionala cat si tipul de plata se pot modific ulterior prin act aditional, doar cu acordul voit al partilor.

9. Tipuri de plata

9.1. Pentru plata integrala se poate acorda o reducere de 5% sau 10%, in functie de curs si promotiile aferente specificate in mod particular pentru fiecare curs in cadrul website-ului/paginii de promovare. Aceasta se poate efectua la sediu BRAVORY ACADEMY din strada Coltei, nr 8, cat si prin transfer bancar, in urma emiterii unei facturi proforme cu suma de plata. Pentru rezervarea locului in cadrul grupei, aceasta trebuie achitata in cel mai scurt timp.

9.2. Plata in rate se poate face la sediu BRAVORY ACADEMY din strada Coltei, nr 8, cat si prin transfer bancar, in urma emiterii facturii proforme. Prima rata, va garanteaza inscrierea la curs iar restul ratelor se pot achitate pe durata cursului de formare profesionala, pana la finalizarea acestuia.

9.3. Puteti beneficia de promotii si reduceri suplimentare, in urma unor campanii pe website-ul de promovare www.bravoryacademy.ro.

9.4. Plata fara dobanda si comision 0, in 9 rate este valabila doar folosind cardurile de credit: StarBT, CardAvantaj sau Raiffeisen.

10. Politica de confidentialitate a datelor personale

10.1. Pentru a afla procedeul de colectare a datele cu caracter personal, de ce si cum le folosim, va rugam sa cititi documentul integral aici privind Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal: https://www.bravoryacademy.ro/politica-de-confidentialitate/

11. Utilizarea Website-ului www.bravoryacademy.ro

11.1. Se poate face vizitarea, tiparirea, copierea si distribuirea documentelor publicate de BRAVORY ACADEMY, cu precizarea sa fie in scopulul uzului personal nu al unor obiective comerciale. Sursa www.bravoryacademy.ro trebuie mentionata in mod impus, indiferent de utilizare.

11.2. Este interziva accesarea vreunui serviciu cu exceptia interfatei puse la dispozitie de BRAVORY ACADEMY. Nu se supune regulei generale si au abatere de la acesta, persoanelor fizice sau juridice carora li s-a permis in mod specific in baza unui contract scris, acest lucru.

11.3. Este interziva folosirea website-ului www.bravoryacademy.ro in scopuri si obiective ilegale precum: transmiterea materialelor ce calca o regula juridica de natura amenintatoare, agresiva, defaimatoare si obscena. In acest sens utilizatorul sau vizitatorul este obligat sa utilizeze website-ul fara a transmite, copia, modifica, distribui, publica, emite licente, vinde orice fel de informatie, produse sau servicii obtinute de pe website sau prin intermediul acestuia.

11.4. BRAVORY ACADEMY nu isi ia asupra sa obligatia de raspundere pentru posibilele inadecvari ce privesc detalierea si descrierea serviciilor, documentelor si alte insusiri de orice natura ale serviciilor oferite si produselor de pe website-ul de promovare si nu garanteaza ca informatiile sunt actuale, corecte, complete si fara erori.

11.5. Utilizarorul sau vizitatorul isi asuma plata tuturor cheltuielilor de folosire si utilizarea a website-ului de prezenare www.bravoryacademy.ro

11.6. In indeplinirea operatiunilor tehnice necesare pentru livrarea de servicii catre utilizatori sau vizitatori, BRAVORY ACADEMY, are dreptul sa distribuie si sa transmita Continutul dumneavoatra catre diverse retele publice si centre media.

11.7. BRAVORY ACADEMY poate opera oricand modificarile indispensabile si trebuinciose asupra Continutului dumneavoatra pentru ca acesta sa se adapteze la cerintele tehnice ale retelei.

11.8. Acceptati si va asumati intrega responsabilitate pentru orice Continut pe care il transmiteti, creati sau postati atunci cand folositi serviciile si pentru urmarile propriilor dumneavoastra actiuni, inclusiv pentru orice prejudiciu pe care il poate suferi BRAVORY ACADEMY.

11.9. Mentionam ca sunteti singurul raspunzator pentru orice nerespectare a obligatiilor dvs. prevazute in Termeni si Conditii si pentru orice rezultat al actiunilor dumneavostra si BRAVORY ACADEMY nu are nici o responsabilitate fata de dumneavoastra sau de terti.

12. Forta Majora

12.1. Prin Forta Majora se intelege orice fenomen local și instantaneu, independent de vointa partilor, ce nu poate fi prevazut si ce impiedica partile sa indeplineasca obligatiile asumate.

12.2. Forta majora scuteste total sau parțial, de raspundere partile, in cazul nerealizarii si nesupunerii a obligatiilor arogate prin prezentul document.

12.3. Mentionam ca toate termenele se suspenda, pe perioada fortei majore.

12.4. Partile pot inceta executarea contractului, in situatia in care consecintele situatie de Forta Majora, dureaza mai mult de 6 (sase) luni consecutiv.

13. Solutionarea Litigiilor

13.1. Partile se pot adresa instantelor de judecata competente, daca nu este cu putinta solutionarea pe cale amiabila a eventualelor neconcordante si neintelegeri.

14. Raspunderea Tuturor Partilor

14.1. In caz de Forta Majora, Partile nu vor fi raspunzatoare pentru nerealizarea la timp, partiala sau totala, a obligatiilor sale.

14.2. Furnizorul de formare profesionala raspunde pentru serviciile prestate in raport cu prezentul document.

14.3. In situatia in care Beneficiarul nu continua sau nu finalizeaza programul de formare profesionala din diverse motive personale care il privesc in mod expres, acesta nu are dreptul sa solicite inapoierea sumelor achitate Furnizorului de formare profesionala. In acest caz, Furnizorul de formare profesionala are dreptul sa solicite plata sumelor restante, intarzaiate sau neachitate de catre Beneficiar.

14.4. Beneficiarul nu are dreptul sa ceara continuarea sau prelungirea cursului de formare profesionala intr-o alta perioada decat cea hotarata, stabilita si precizata sau cu o alta grupa, decat cu acordul Furnizorului de formare profesionala.

14.5. Furnizorul de formare profesionala, printr-o notificare, isi atribuie dreptul de a dispune si a intrerupe participarea la curs a Beneficiarului, pastrand suma achitata pana in acel moment de catre acesta cu titlu de despagubire sau compensare a pagubei, daca Beneficiarul nu isi respecta obligatiile si indatoririle conditiilor speciale de desfasurare a programului de formare profesionala.

14.6. Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul de a intrerupe sau suspenda participarea Beneficiarului la cursul de formare profesionala, in cazul in care Beneficiarul nu isi respecta obligatiile de plata in conditiile si la termenele stabilite, pana la achitarea integrala a sumelor restante.

15. Reclamatiile si Solutionarea Acestora

15.1. Beneficiarul poate adresa orice reclamatie sau solicitare in scris la datele de contact ale Furnizorului de formare profesionala.

15.2. In urma notificarii de catre Beneficiar, Furnizorul de formare profesionala va depune toate eforturile necesare in vederea identificarii unei solutii satisfacatoare.

15.3. Furnizorul de formare profesionala va raspunde reclamatiilor sau solicitarilor primite in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acestora.

16. Notificari

16.1. Notificarile vor fi facuta in scris la adresa de e-mail contact@bravoryacademy.ro sau prin posta la sediul central BRAVORY ACADEMY din Strada COLTEI, nr. 8, sector 3, Bucuresti.

17. Accepatrea Termenilor si Conditiilor

17.1. Prevederile prezentului document se intregesc cu dispozitiile legale care se pun in practica in materie si cele ale Codului Civil.

17.2. Termenii si Conditiile reprezinta o conventie juridica dintre dumneavoastra si BRAVORY ACADEMY si guverneaza utilizarea serviciilor.

17.3. Sunteti de acord ca drepturile sau compensatiile ce trebuiesc exercitate intr-un anumit caz sau care trebuiesc puse in aplicare in mod legal sa fie in continuare la dispozitia BRAVORY ACADEMY.

17.4. In cazul in care instanta de judecata hotaraste ca una dintre prevederile Termenilor si Conditiilor este nelegala si nelegitima, atunci prevederea respectiva va fi eliminata din cadrul Termenilor si Conditiilor, fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor si Conditiilor. Restul prevederilor din Termeni si Conditii vor ramane in vigoare neschimbate si vor produce efecte in continuare.

17.5. Prin folosirea si intrebuintarea efectiva a Serviciilor se considera ca ati citit, inteles si acceptat Termenii si Conditiile. In acelasi timp, acceptati, confirmati si recunoasteti faptul ca BRAVORY ACADEMY va considera folosirea de catre dumneavoastra a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor si Conditiilor incepand cu momentul respectiv.

17.6. Acceptarea Termenilor si Conditiilor se face cu conditia si obligatia sa aveti varsta legala pentru incheierea unui contract cu BRAVORY ACADEMY.

17.7. BRAVORY ACADEMY are dreptul de a adauga, actualiza, intregi, completa, modifica si sterge partial sau total Termenii si Conditiile fara un anunt prealabil, anticipat sau preliminar. Modificarile intra in vigoare imediat ce sunt publicate pe website-ul de promovare www.bravoryacademy.ro si se considera a fi acceptate de Utilizatori si Vizitator prin utilizarea si intrebuintarea in continuare a acestui website. BRAVORY ACADEMY poate schimba, modifica, transforma, corecta, reexamina, revizui, revedea, imbunatati, intrerupe, suspenda sau opri temporar sau permanent furnizarea de servicii, informatii, si produse ce se fac cunoscut pe website-ul de prezentare fara a informa in prealabil in acest sens.

Intrebari? Ne puteti contacta la numarul de telefon 0764 630 630 sau la adresa de e-mail contact@bravoryacademy.ro

Apel
Whatsapp
Chat